Průvodce ETA ve Spojeném království pro občany Antiguy a Barbudy

Spojené království zavádí nový program cestovních povolení, který se dotkne mnoha návštěvníků. Systém ETA, který nahradí současný systém bezvízového styku, bude zaveden do roku 2024. Cestující z Antiguy a Barbudy, kteří plánují návštěvu Spojeného království, by se měli s tímto novým systémem seznámit. Přečtěte si průvodce novým systémem ETA a zjistěte, jaký bude mít dopad na občany Antiguy a Barbudy.

Jaký je ETA ve Spojeném království pro občany Antiguy a Barbudy?

Elektronický systém cestovních povolení ( ETA) je snahou britské vlády digitalizovat hranice země. Často cestující cestující již možná znají takové programy, jako je americký ESTA nebo kanadský ETA. Tyto systémy jsou inspirací pro systém ETA, který bude fungovat velmi podobným způsobem.

ETA slouží v podstatě jako digitální povolení, které držiteli uděluje povolení k návštěvě Spojeného království. Je důležité si uvědomit, že ETA není vízum. Nahrazuje naopak stávající program bezvízového styku pro občany Antiguy a Barbudy. Jakmile systém ETA vstoupí v platnost, bude mít britská vláda větší dohled nad osobami, které do země vstupují a vystupují z ní. Vytváří přísnější proces prověřování osob přicházejících do Spojeného království.

Jak se ETA dotýká občanů Antiguy a Barbudy?

V současné době platí ve Spojeném království bezvízový styk pro občany 92 zemí. Tento seznam zahrnuje země Společenství národů, jako je Antigua a Barbuda. Po spuštění programu ETA se to bude týkat i cestujících z těchto zemí. Před vstupem do Spojeného království budou muset požádat o ETA, protože starý systém bezvízového styku již nebude platit.

ETA pro občany Antiguy a Barbudy se vydává cestujícím, kteří vstupují do Spojeného království z různých důvodů. Mezi ně mohou patřit:

– Cestovní ruch
– Služební cesty
– Krátkodobé kurzy nebo studijní programy
– Návštěvy přátel a rodiny
– Lékařské ošetření

Je důležité si uvědomit, že ETA se nevztahuje na návštěvníky, kteří chtějí ve Spojeném království pracovat.

Jakmile je občanovi Antiguy a Barbudy vydáno povolení ETA, může v zemi pobývat po dobu až šesti měsíců. Pokud chtějí ve Spojeném království zůstat delší dobu nebo zde plánují pracovat, budou muset požádat o samostatné vízum.

Žádost o povolení ETA pro občany Antiguy a Barbudy ve Spojeném království

Byly zveřejněny některé informace o systému ETA. Tato informace se může změnit a přesnější přehled programu bude zveřejněn blíže k datu jeho zahájení. V současné době dostupné informace však cestujícím dávají představu o tom, co mohou očekávat.

Byl zveřejněn seznam požadavků pro ETA. V současné době zahrnuje:

– Platný biometrický pas země uvedené na seznamu způsobilých osob.
– Aktuální digitální pasovou fotografii.
– Osobní údaje – zahrnují různé údaje, jako je datum narození, informace o zaměstnání, kontaktní údaje atd.
– Důvod návštěvy cestujícího ve Spojeném království.
– Některé podrobnosti o plánované cestě do Spojeného království, například adresa během pobytu v zemi.
– Poplatek za žádost o ETA.

Kromě těchto informací se od cestujících očekává, že prozradí některé klíčové údaje o své minulosti. Uchazeči budou dotázáni, zda mají záznam v trestním rejstříku, zda se někdy dopustili imigračního deliktu a zda jsou nebo někdy byli členy zakázané organizace. Cílem těchto otázek je vyloučit cestující, kteří mohou představovat potenciální hrozbu pro Spojené království; pokud je žadatel považován za bezpečnostní riziko, bude jeho žádost o ETA zamítnuta.

Cestující musí o ETA požádat online. ETA je zcela digitální systém, takže nebude k dispozici žádná papírová alternativa.

Zpracování ETA pro občany Antiguy a Barbudy ve Spojeném království

Před cestou by návštěvníci měli vyplnit celý formulář žádosti o ETA. Musí také zaplatit nevratný poplatek. Dokud nebude poplatek uhrazen, nebude žádost považována za úplnou. Před zpracováním žádosti musí být poplatek uhrazen v plné výši.

Cestující si musí na vyřízení žádosti o ETA vyhradit dostatek času. Očekává se, že doba zpracování ETA bude trvat až 72 hodin. Je nezbytné, aby návštěvníci měli vyplněný ETA ještě předtím, než se vydají na letiště a vydají se na cestu do Spojeného království, proto by měli svou žádost vyplnit s dostatečným předstihem.

Předpokládá se, že dopravci budou vyžadovat vyplněný ETA jako podmínku přepravy. Bez ETA může být cestujícím odepřen nástup na palubu a nebudou moci zahájit cestu. Schválený ETA musí předložit na letišti odletu a po příletu do Spojeného království.

Cestování s britskou ETA pro občany Antiguy a Barbudy

Pokud je občanovi Antiguy a Barbudy uděleno povolení ETA pro Spojené království, může v zemi strávit až šest měsíců. Během této doby mohou volně cestovat po Spojeném království. Ačkoli se Spojené království skládá ze čtyř zemí, neexistuje zde žádná kontrola vnitřních hranic. To znamená, že cestující se mohou pohybovat mezi Anglií, Skotskem, Walesem a Severním Irskem bez jakýchkoli kontrol nebo vyplňování dalších formulářů. Irská republika je nezávislou zemí, takže se na ni nevztahuje ETA Spojeného království.

ETA platí pouze pro Spojené království. Občané Antiguy a Barbudy, kteří se chystají navštívit jiné evropské země, si musí před cestou zjistit jednotlivé požadavky na vstup.

Občané Antiguy a Barbudy ve Spojeném království

Antigua a Barbuda je zemí Společenství národů, a proto má silné vazby na Spojené království. Ve Spojeném království žije přibližně 4 000 obyvatel narozených na Antigui a Barbudě. Může se to zdát málo, ale samotná Antigua a Barbuda má méně než 100 000 obyvatel.

Občané Antiguy a Barbudy často přijíždějí do Spojeného království na návštěvu svých přátel a rodiny, za studiem, na služební cesty nebo na dovolenou. Nejoblíbenějšími destinacemi jsou velká města, jako je Londýn, a mezi Londýnem a Antiguou létají denně přímé lety.