Níže je uveden seznam požadavků, které musí cestující splnit, aby jim byl povolen vstup do Spojeného království prostřednictvím ETA.

  • mít platný elektronický cestovní pas ze země, která splňuje podmínky pro cestování do Spojeného království a kde se nevyžaduje vízum.
  • máte v úmyslu navštívit Spojené království za účelem turistiky, podnikání nebo tranzitu.
  • Máte v úmyslu zůstat ve Spojeném království po dobu až šesti měsíců.
  • nemít žádnou trestní minulost, která by byla považována za hrozbu pro bezpečnost osob žijících ve Spojeném království.
  • nemáte žádné předchozí imigrační přestupky ve Spojeném království ani jinde.
  • Vyplňte online formulář žádosti o povolení ETA ve Spojeném království a zaplaťte poplatek 10 liber.
  • Před nástupem na let do Spojeného království si vyžádejte schválení ETA.