Představení nového systému ETA ve Spojeném království pro nizozemské občany

Od roku 2024 budou muset všichni cestující, kteří chtějí navštívit některou ze čtyř zemí Spojeného království, požádat o povolení k pobytu a získat ho. Vízový proces zůstane zachován pro všechny, kdo chtějí ve Spojeném království pracovat nebo chtějí zůstat déle než šest měsíců, ale pro krátkodobé pobyty se zavádí nové povolení.

Ve Spojeném království byly přijaty nové právní předpisy týkající se přistěhovalectví a cestující budou potřebovat britský ETA, aby mohli překročit hranice Spojeného království.

Níže uvedené informace poskytují pokyny pro nizozemské občany, kteří plánují vycestovat do Spojeného království v roce 2024 a později, včetně toho, jaký dopad na ně bude mít ETA a proces podávání žádostí.

Co je ETA pro nizozemské občany?

Nový systém elektronického cestovního povolení je podobný programům pro vstup, které provozují USA, Kanada, Austrálie a Nový Zéland.

V souladu s návrhem zákona o státní příslušnosti a hranicích, který je v souladu se změnami po vystoupení Spojeného království z Evropské unie a s potřebou bezpečné a účinné kontroly přistěhovalectví, budou hranice Spojeného království do konce roku 2024 plně digitalizovány a nově vyvinutý program ETA bude plně zaveden.

ETA je digitální povolení, které umožní vstup cestujícím, kteří podali úspěšnou žádost. S jediným povolením ETA budou moci cestující vstoupit do všech čtyř zemí Spojeného království: Anglie, Walesu, Skotska a Severního Irska.

Dosud byl zveřejněn seznam 92 zemí, mezi nimiž je Nizozemsko. ETA pro nizozemské občany se vztahuje na všechny zamýšlené návštěvníky bez ohledu na důvod cesty. Patří sem podnikání, turistika, vzdělávání, lékařské ošetření a návštěva rodiny nebo přátel. Je vyžadován pro všechny druhy dopravy, ať už se jedná o vstup přes letiště, námořní přístav nebo přístav Eurotunelu.

Jak se nový systém dotkne nizozemských občanů?

Na základě stávajících údajů je pravděpodobné, že o povolení ETA pro nizozemské občany ve Spojeném království požádají ročně až 2 miliony osob. V předpodzimním období patřila Velká Británie k nejnavštěvovanějším turistickým destinacím na světě. V žebříčku deseti nejnavštěvovanějších zemí Spojeného království v roce 2018 se na šestém místě umístili cestovatelé z Nizozemska s 1,95 milionu návštěvníků.

Před zavedením nového systému ETA mohli nizozemští občané, kteří chtěli vycestovat do Spojeného království na dobu kratší než šest měsíců, cestovat bez víza, pokud splňovali standardní požadavky pro návštěvníky.

Od roku 2024 již nebude platit bezvízový styk a pro nizozemské občany bude vyžadován britský ETA. Neexistují žádné výjimky, včetně výjimek týkajících se věku.

Každý nizozemský občan, který chce ve Spojeném království pracovat nebo si chce prodloužit pobyt nad šest měsíců, musí požádat o vízum stávajícím postupem.

Jak probíhá proces podávání žádostí o ETA?

Přestože do úplného zavedení programu mohou ještě nastat drobné změny, vláda zveřejnila informace o postupu podávání žádostí o ETA.

Na základě známých informací je v žádosti o ETA požadováno následující:

– Platný nizozemský pas a aktuální pasovou fotografii v digitálním formátu.
– Osobní údaje včetně celého jména, data narození a aktuální adresy bydliště.
– Údaje o cestovním pasu, konkrétně číslo, datum vydání a zemi, kde byl vydán.
– Údaje o zaměstnání, včetně jména zaměstnavatele, adresy a kontaktních údajů.
– Údaje o cestě, včetně účelu návštěvy a adresy, na které se bude zdržovat ve Spojeném království.

Všem žadatelům budou rovněž položeny otázky týkající se jejich imigračního statusu, historie, státní příslušnosti (například v případě dvojího občanství), zdravotního stavu, záznamů v rejstříku trestů a drogových závislostí a také případné činnosti v zakázaných skupinách nebo příslušnosti k nim.

Odpovědi na tyto otázky budou porovnány s národními a mezinárodními databázemi, které používají pohraniční jednotky a vládní úřady Spojeného království. Pokud jsou některé údaje označeny červenou značkou, může to vést k zamítnutí ETA.

Jak se žádost zpracovává?

Žádosti o povolení ETA ve Spojeném království se podávají výhradně online, což usnadňuje jejich vyplnění, a k dokončení procesu je třeba provést nevratnou platbu kreditní nebo debetní kartou. Žádosti bez zaplacení nebudou zpracovány.

Očekává se, že doba vyřízení žádosti o ETA bude 48 až 72 hodin, ale všem žadatelům se doporučuje, aby své formuláře vyplnili a odeslali co nejdříve před plánovaným datem cesty.

Jak ovlivní ETA vstupní proces?

Po úspěšném schválení žádosti o povolení ETA ve Spojeném království je ETA přiděleno v podobě digitálního povolení do cestovního pasu cestujícího. Budou rozpoznány na hraničních e-bránách.

Každý vydaný ETA bude uložen v celosvětové databázi pokročilých informací o cestujících. To umožní dopravcům zajistit, aby jejich cestující měli správná povolení ke vstupu do Spojeného království. Mělo by se tak stát předtím, než jim bude umožněn vstup do letadla, trajektu nebo vlaku Eurostar. Cestujícím z Nizozemska, u nichž bude zjištěno, že nemají ETA, bude odepřen vstup do Spojeného království.

ETA nezaručuje automatický vstup. Pokud hraniční kontrola rozhodne, že je někdo podle britských zákonů nepřípustný, může mu být i s platným ETA odepřen vstup a může být vrácen zpět.

Na jaké časové období se ETA vztahuje?

Doba platnosti ETA je 180 dní od data vydání. Výjimkou je případ, kdy platnost pasu, s nímž je ETA spojena, vyprší před uplynutím 180 dnů.

Žádný cestující z 92 uvedených zemí, včetně Nizozemska, nebude smět zůstat ve Spojeném království déle, než povoluje datum platnosti jeho pasu, a to bez ohledu na zbývající dobu platnosti povolení ETA.

Pokud se nizozemský občan v době vypršení platnosti ETA stále nachází ve Spojeném království, je třeba podat novou žádost o prodloužení pobytu. V některých případech může být nutné vrátit se do země původu po dobu vyřizování žádosti.

Jednotné povolení ETA umožňuje volný a neomezený vstup do všech čtyř jednotlivých zemí Spojeného království po dobu jeho platnosti.

Více informací o britském ETA pro nizozemské občany naleznete v sekci často kladených otázek.