Kompletní průvodce ETA ve Spojeném království pro občany Svaté Lucie

Do roku 2024 bude ve Spojeném království zaveden nový systém ETA. Tento program cestovních povolení nahradí současný bezvízový styk a bude se týkat cestujících z mnoha různých zemí včetně Svaté Lucie. Přečtěte si kompletního průvodce novým systémem ETA, včetně toho, jak o něj požádat, co od nového systému očekávat a co všechno byste měli vědět před cestou.

Jaký je ETA pro občany Svaté Lucie?

Zkušení cestovatelé již možná znají americký program ESTA nebo kanadský program ETA, které se staly inspirací pro nový britský systém ETA. Tyto systémy vytvářejí digitální cestovní povolení, která vládě umožňují větší kontrolu a dohled nad tím, kdo do země vstupuje. To zase pomáhá zajistit větší bezpečnost na hranicích. Systém ETA, což je zkratka pro elektronickou cestovní autorizaci, je jednou z iniciativ v rámci rozsáhlejšího vládního plánu na digitalizaci hranic země. Má nahradit současný bezvízový systém Spojeného království.

ETA slouží spíše jako digitální cestovní povolení než jako vízum. Držitelé ETA mají povolení ke vstupu do Spojeného království a mohou v zemi zůstat až šest měsíců. ETA nenahrazuje víza. Cestující, kteří potřebují ke vstupu do Spojeného království vízum – například ti, kteří přijíždějí do země za prací – ho budou potřebovat i po vstupu nového systému ETA v platnost. Žádost o ETA je mnohem jednodušší než žádost o vízum a lze ji vyplnit online.

Jak se to dotkne cestujících ze Svaté Lucie?

Spojené království má s 92 zeměmi uzavřeny dohody o bezvízovém styku. Tento seznam zahrnuje členy Společenství národů, jako je Svatá Lucie. Cestující ze Svaté Lucie proto v současné době nepotřebují ke vstupu do Spojeného království nic víc než svůj cestovní pas a nemusí žádat o žádné další doklady. Program ETA to změní. Pokud budou chtít občané Svaté Lucie v budoucnu cestovat do Spojeného království, budou muset mít kromě pasu také ETA.

Svatá Lucie je členem Commonwealthu, a proto má se Spojeným královstvím silné vazby a cestování mezi oběma zeměmi je běžné. Cestující ze Svaté Lucie mají k cestě do Spojeného království řadu různých důvodů. Mezi tyto důvody mohou patřit:

– Cestovní ruch
– Služební cesty
– Studijní obory
– Návštěva přátel a rodiny
– Lékařské ošetření

ETA pro občany Svaté Lucie ve Spojeném království se vztahuje na všechny důvody uvedené v tomto seznamu. Cestující musí vyplnit jediný formulář žádosti. Všichni vyplní stejný formulář žádosti bez ohledu na důvod cesty. Se schváleným povolením ETA mohou občané Svaté Lucie pobývat ve Spojeném království až šest měsíců.

Zavedení systému ETA nebude mít vliv na vízový systém. Cestující ze Svaté Lucie, kteří v současné době potřebují vízum, tak budou muset o vízum požádat. Například na ty, kteří se chtějí ve Spojeném království usadit natrvalo, strávit zde více než šest měsíců nebo zde pracovat (ať už dlouhodobě nebo krátkodobě), se ETA nevztahuje a musí požádat o vízum. Jedná se o zcela oddělený proces od žádosti o ETA.

Žádost o ETA pro občany Svaté Lucie ve Spojeném království

Formulář žádosti ETA bude k dispozici k vyplnění online. Vzhledem k tomu, že konečným cílem programu ETA je digitalizace hranic Spojeného království, nebudou existovat žádné offline verze formuláře.

Upozorňujeme návštěvníky, aby si před plánováním cesty prostudovali zveřejněný seznam požadavků pro žádost o povolení ETA. Tyto informace se mohou změnit, protože systém ještě nebyl dokončen. Některé podrobnosti, jako například náklady na poplatek za žádost o ETA, ještě nebyly potvrzeny. Přestože se tyto požadavky mohou mírně změnit, poskytují cestujícím ze Svaté Lucie přehled o tom, co mohou od systému ETA očekávat. Požadavky zahrnují:

– Platný biometrický pas vydaný jednou ze zemí uvedených na seznamu způsobilých osob.
– Aktuální digitální pasovou fotografii.
– Osobní údaje. Jedná se o údaje, jako je datum narození, informace o zaměstnání, kontaktní údaje atd.
– Účel návštěvy cestujícího ve Spojeném království.
– Podrobnosti o plánované cestě do Spojeného království, například adresa během pobytu v zemi.
– debetní nebo kreditní kartu pro zaplacení poplatku za žádost o ETA.
– zveřejnění záznamu v trestním rejstříku, minulých imigračních přestupků a členství (minulého nebo současného) v zakázaných skupinách nebo organizacích.

Poslední bod je důležitý z hlediska bezpečnosti. Jedním z cílů systému ETA je lepší ochrana hranic Spojeného království. Součástí přijímacího řízení je proto bezpečnostní kontrola. Cestujícím ze Svaté Lucie, kteří mají minulé nebo současné vazby na teroristické organizace, gangy nebo organizovaný zločin, bude žádost zamítnuta, pokud budou považováni za osoby ohrožující bezpečnost Spojeného království a jeho občanů.

Před zahájením vyřizování žádosti musí být žádost řádně vyplněna a poplatek za ni musí být uhrazen v plné výši. Tento poplatek lze zaplatit online debetní nebo kreditní kartou.

Zpracování ETA ve Spojeném království pro občany Svaté Lucie

Od leteckých společností a dalších dopravců se očekává, že schválený ETA bude podmínkou přepravy do Spojeného království. Proto by cestující měli svou žádost vyplnit s dostatečným předstihem, aby měli dostatek času na její vyřízení před zahájením cesty. Od občanů Svaté Lucie se bude očekávat, že schválený britský ETA předloží dvakrát – poprvé na letišti odletu a podruhé při hraniční kontrole po příletu do Spojeného království. Cestujícímu, který se úředníkům neprokáže ETA, může být odepřeno právo nastoupit do letadla.

Vyřízení žádosti o ETA může trvat až 72 hodin. Pro zamítnuté žádosti bude zaveden systém odvolání. Pokud odvolání neuspěje, může mít žadatel další šanci, protože může požádat o vízum pro cestu do Spojeného království. Jedná se o mnohem delší a složitější proces.

Cestování s britskou ETA pro občany Svaté Lucie

Občan Svaté Lucie může na základě ETA pobývat ve Spojeném království až šest měsíců. Během této doby se mohou zapsat do studijního kurzu, ale nemohou pracovat. Mohou se volně pohybovat mezi Anglií, Skotskem, Walesem a Severním Irskem, tedy čtyřmi zeměmi Spojeného království. ETA však neuděluje povolení ke vstupu do Irské republiky, která je nezávislou zemí.

Spojené království není členem Evropské unie ani schengenského prostoru a ETA nemá platnost v žádných jiných zemích. Občané Svaté Lucie, kteří chtějí navštívit jiné evropské země, se musí informovat o příslušných vstupních podmínkách. Evropská unie v současné době vyvíjí vlastní systém elektronických cestovních povolení, známý jako ETIAS.