Kompletní průvodce ETA ve Spojeném království pro litevské občany

Očekává se, že Spojené království zavede svůj nový program ETA do roku 2024. Nový systém, který má nahradit stávající bezvízový styk, se dotkne i litevských občanů. Tento průvodce vysvětluje, co všechno musí cestující z Litvy vědět před cestou do Spojeného království, včetně toho, jak požádat o nový ETA.

Jaký je ETA pro občany Spojeného království?

Elektronické cestovní povolení ( ETA) je nový program, který zavádí britská vláda. Je součástí vládního plánu na úplnou digitalizaci hranic Spojeného království a vychází z existujících programů, které jsou v současné době zavedeny v zemích, jako je Kanada a Spojené státy.

Po zavedení systému ETA bude mít vláda větší dohled nad tím, kdo do země vstupuje, a bude lépe schopna identifikovat potenciální bezpečnostní rizika. ETA je cestovní povolení, které cestujícím umožňuje vstup do Spojeného království. Nejedná se o vízum. Proces podání žádosti je mnohem jednodušší než žádost o vízum a lze jej zcela vyplnit online.

Jak se ETA dotýká litevských cestujících?

Litva je členem Evropské unie. Stejně jako všechny členské státy EU je zařazena na seznam 92 zemí, které mají se Spojeným královstvím bezvízový styk. Litevští občané proto nemusí před cestou do Spojeného království vyplňovat žádné formuláře ani papíry. To se v novém systému změní. Litevci stále nebudou potřebovat před cestou vízum, ale budou muset požádat o ETA.

Litevci přijíždějí do Spojeného království z různých důvodů. Mezi ně mohou patřit:

– Cestovní ruch
– Služební cesty
– Krátkodobé kurzy nebo studijní programy
– Návštěvy přátel a rodiny
– Lékařské ošetření

ETA pro litevské občany uděluje držitelům povolení k cestě do Spojeného království z jakéhokoli z výše uvedených důvodů. Existuje jediný formulář žádosti, který musí vyplnit všichni návštěvníci bez ohledu na důvod jejich cesty. ETA uděluje cestujícím povolení strávit ve Spojeném království až šest měsíců.

Někteří Litevci potřebují ke vstupu do Spojeného království vízum podle současného systému. To se nezmění. Vízum potřebují lidé, kteří se chtějí ve Spojeném království usadit natrvalo, zůstat zde déle než šest měsíců nebo zde pracovat. Zavedením programu ETA se proces podávání žádostí o víza nezmění, protože vízový systém zůstává zcela oddělen od nového systému. Mnoho mladých Litevců přijíždí do Spojeného království pracovat jako au-pair. K tomu je třeba vízum a existují zvláštní kategorie víz určené speciálně pro au-pair z EU.

Podání žádosti o ETA ve Spojeném království pro litevské občany

Formulář žádosti ETA je k dispozici online. Jelikož je systém ETA navržen jako plně digitální, nebude existovat žádná alternativa v papírové podobě.

Před plánováním cesty by si Litevci měli prostudovat seznam požadavků pro vydání ETA. Některé požadavky na vyplnění žádosti ETA zahrnují následující:

– Platný biometrický pas země uvedené na seznamu způsobilých osob.
– Aktuální digitální pasovou fotografii.
– Osobní údaje – zahrnují různé údaje, jako je datum narození, informace o zaměstnání, kontaktní údaje atd.
– Důvod návštěvy cestujícího ve Spojeném království.
– Některé podrobnosti o plánované cestě do Spojeného království, například adresu během pobytu v zemi.
– Platba poplatku za žádost o ETA.
– Zveřejnění jakéhokoli záznamu v trestním rejstříku, imigračních přestupků nebo členství (minulého nebo současného) v zakázané skupině nebo organizaci.

Poslední položka na seznamu má zásadní význam pro bezpečnostní složku systému ETA. Jedním z cílů systému ETA je usnadnit vládě označování potenciálních rizik. Cestujícím, kteří jsou považováni za hrozbu pro Spojené království, bude žádost zamítnuta.

Tyto informace se mohou změnit. Systém ETA ještě nebyl zaveden a některé podrobnosti mohou být v průběhu dokončování programu změněny. V současné době například nemáme k dispozici přesné informace o tom, kolik bude stát poplatek za podání žádosti o ETA. Aktuálně zveřejněné informace nám nicméně poskytují dobrý přehled o tom, co mohou cestující od nového systému ETA očekávat.

Zpracování ETA ve Spojeném království pro litevské občany

Od dopravců se očekává, že schválený ETA bude podmínkou přepravy. Tento postup je běžný u obdobných programů ve Spojených státech a Kanadě, takže bude pravděpodobně zaveden i ve Spojeném království. Proto by cestující měli začít podávat žádosti s dostatečnou časovou rezervou. Pokud nemají na odletovém letišti u nástupní brány ETA pro občany Spojeného království, nemusí jim být umožněno vycestovat.

Zpracování žádosti ETA by mělo trvat až 72 hodin. Před začátkem lhůty pro vyřízení žádosti musí žadatelé vyplnit celý formulář a zaplatit poplatek za žádost. Tato částka je nevratná.

Existuje několik důvodů, proč může být žádost o ETA zamítnuta. Pokud je žádost zamítnuta, má žadatel možnost se proti rozhodnutí odvolat. Pokud je i toto odvolání zamítnuto, může žadatel místo toho požádat o vízum. To zabere mnohem více času než podání žádosti o ETA a zahrnuje složitější proces podávání žádostí.

Cestování s britskou ETA pro litevské občany

Cestující se musí nejprve prokázat schváleným ETA v místě odletu. Většina Litevců volí leteckou dopravu a z Vilniusu létají přímé lety na několik různých letišť ve Velké Británii. Někteří z nich se však mohou vydat na cestu tunelem pod Lamanšským průlivem, který spojuje Velkou Británii s Francií, nebo lodí. Bez ohledu na to, jakým způsobem cestující do Spojeného království přicestují, budou muset předložit ETA.

Při příletu budou muset cestující při hraniční kontrole ve Spojeném království opět předložit svůj ETA.

Se schváleným povolením ETA mohou cestující vstoupit do Spojeného království a strávit zde až šest měsíců. V rámci Spojeného království neexistují žádné kontroly na vnitřních hranicích. Cestující se tak mohou volně pohybovat mezi Anglií, Skotskem, Walesem a Severním Irskem.

Litevci ve Spojeném království

Po vstupu Litvy do Evropské unie v roce 2004 došlo k rozsáhlé litevské migraci do Spojeného království. Přestože Spojené království nyní opustilo EU, početná litevská komunita zde zůstává. Žije zde více než 150 000 Litevců, většina z nich však bydlí v Londýně. Mnoho Litevců přijíždí do Spojeného království navštívit přátele a rodinu, kteří se zde usadili. Jiní přijíždějí studovat nebo si užívat dovolenou.