Informace o ETA ve Spojeném království pro islandské občany

Od roku 2024 bude každý cestující, který chce navštívit Spojené království, potřebovat ETA. Tento článek obsahuje informace týkající se islandských občanů, včetně toho, jaký dopad na ně bude mít ETA, a pokyny, jak požádat o elektronické cestovní povolení.

Co je ETA ve Spojeném království?

V návaznosti na klíčové změny ve vládním návrhu zákona o státním občanství a hranicích zavede Spojené království program elektronického cestovního povolení (ETA), který by měl být plně zaveden do konce roku 2024. Bude podobný stávajícím systémům, které provozují USA, Kanada, Austrálie a Nový Zéland.

Podle nové legislativy budou všechny hranice Spojeného království zcela digitalizovány a ETA bude fungovat jako digitální průkaz pro zahraniční návštěvníky. Přístup udělený na základě jednotného povolení ETA ve Spojeném království zahrnuje Anglii, Wales, Skotsko a Severní Irsko.

V současné době je na vládním seznamu zemí, jejichž občané musí žádat o ETA, celkem 92 zemí (Island je jednou z nich). Každý cestující z Islandu, který chce navštívit Spojené království za účelem krátkodobého pobytu, musí požádat o povolení ETA.

ETA se vztahuje na všechny důvody cestování – služební cesty, studium, turistiku a volný čas, návštěvu přátel nebo rodiny a lékařské ošetření. Bude se vztahovat na všechny dopravní prostředky a součástí nového programu budou všechna letiště, námořní přístavy a vlakové přístavy Eurostar.

Jak se nový systém dotkne islandských občanů?

Před navrhovanou změnou postupu mohl každý občan Islandu, který chtěl vycestovat do Spojeného království na dobu kratší než šest měsíců, pokud splňoval standardní požadavky pro návštěvníky, vycestovat, aniž by musel žádat o jakýkoli druh víza. Od roku 2024 bude pro islandské občany vyžadováno povolení ETA pro Spojené království. Nenahrazuje standardní vízum, které potřebuje každý občan jiného státu, pokud chce ve Spojeném království pracovat nebo pobývat déle než šest měsíců.

Jaký je proces podávání žádostí o ETA?

Přestože se nový systém ETA ještě bude měnit, je k dispozici dostatek podrobností, aby islandští občané měli jasnou představu o tom, co mají při podávání žádosti o ETA dělat a co je k tomu potřeba.

Pro podání žádosti je třeba splnit následující požadavky:

– Platný islandský cestovní pas (platný znamená, že musí být platný v době plánované cesty).
– Aktuální pasovou fotografii v digitálním formátu.

V aplikaci budou požadovány následující informace:

– Osobní údaje – celé jméno, datum narození a aktuální adresa bydliště.
– Údaje o cestovním pasu – číslo, datum vydání a země vydání.
– Údaje o zaměstnání – jméno, adresa a kontaktní údaje zaměstnavatele.
– Údaje o cestě, včetně účelu návštěvy Spojeného království a adresy, na které se bude v zemi nacházet.

Žadatelé o povolení ETA budou rovněž požádáni o sdělení informací týkajících se státní příslušnosti (např. dvojího občanství), imigrační historie, příslušnosti k zakázaným skupinám v současnosti nebo v minulosti a trestní minulosti.

Tyto informace budou porovnány s vnitrostátními a mezinárodními databázemi, které používají pohraniční jednotky a vláda Spojeného království. Každému potenciálnímu cestujícímu, který je považován za osobu ohrožující národní bezpečnost, bude odepřeno povolení k pobytu.

Jak se žádost zpracovává?

Žádost o ETA se podává online. Neexistuje žádný papírový nebo osobní systém. Ke každé žádosti je třeba přiložit nevratnou platbu debetní nebo kreditní kartou. Žádosti podané bez zaplacení budou zrušeny a nebudou zpracovány.

Vyřízení žádosti trvá 48 až 72 hodin, ale doporučuje se podat žádost s dostatečným předstihem před předpokládaným datem cesty. Pokud je ETA zamítnuta, může cestující požádat o vízum, ale není zaručeno, že mu bude vydáno.

Jak ovlivní ETA vstupní proces?

Jakmile je žádost o povolení ETA ve Spojeném království schválena, je cestujícímu přiděleno digitální povolení spojené s jeho cestovním pasem.

Všechny schválené ETA jsou uloženy v globálních databázích pokročilých informací o cestujících. Mezinárodní dopravci tak budou i nadále zodpovědní za to, že jejich cestující mají příslušné cestovní doklady a povolení pro vstup do Spojeného království. Islandským cestujícím, kteří se nemohou prokázat platným povolením ETA, bude odepřen přístup do vlaků, lodí a letadel směřujících na území Spojeného království.

ETA pro občany Islandu nezaručuje vstup do Spojeného království. Pokud se hraniční kontrola domnívá, že je někdo podle britských zákonů nepřípustný, bude mu odepřen vstup.

Jaké je časové období, na které se vztahuje ETA?

ETA je platná šest měsíců od data vydání. Výjimkou je případ, kdy platnost pasu, ke kterému je připojen, skončí před uplynutím 180denní lhůty.

Žádný návštěvník z Islandu ani z žádné jiné z 92 uvedených zemí nebude moci zůstat ve Spojeném království déle, než je datum platnosti jeho stávajícího pasu, bez ohledu na to, jak dlouho bude ETA platit.

Pokud má platnost ETA vypršet v době, kdy je návštěvník ve Spojeném království, je třeba podat žádost o novou ETA. Nový britský ETA pro islandské občany bude mít novou šestiměsíční platnost.

Během 180denního období platnosti ETA budou moci islandští občané cestovat do čtyř zemí Spojeného království, Anglie, Skotska, Walesu a Severního Irska tolikrát, kolikrát budou chtít. Povolení v podstatě poskytuje 180 dní neomezeného pohybu po hranicích Spojeného království. Vezměte prosím na vědomí, že při cestě do Severního Irska z pevninské části Spojeného království budete muset předložit průkaz totožnosti s fotografií.

Zájemci, kteří chtějí získat více informací o procesu a žádosti o povolení ETA pro občany Islandu, mohou navštívit sekci často kladených otázek.