ETA ve Spojeném království pro slovinské občany: Váš kompletní průvodce

Vláda Spojeného království zavedla elektronické cestovní povolení, aby posílila hraniční kontroly. Režim povolení k cestování se bude vztahovat na občany zemí, které mají se Spojeným královstvím uzavřenou dohodu o bezvízovém styku, jako je Slovinsko. Před návštěvou Spojeného království musí cestující požádat o povolení ETA a počkat na schválení, aby se dozvěděli, zda mohou do Spojeného království cestovat. Zde naleznete komplexního průvodce o tom, jak elektronické cestovní povolení funguje, jaká jsou kritéria způsobilosti, požadavky a proces podávání žádostí:

Jaký je ETA pro slovinské občany ve Spojeném království?

Cestovatelé, kteří navštívili USA, pravděpodobně znají vládní program ESTA, který vyžaduje vyplnění online žádosti před vstupem do USA bez víza. Bezvízový styk má urychlit vstup na hranice. Vláda Spojeného království plánuje zavést podobný program v roce 2024 s elektronickým cestovním povolením. Britský ETA pro slovinské občany není vízum – jedná se o cestovní povolení, které má posílit bezpečnostní kontroly bezvízových návštěvníků Spojeného království.

ETA se bude vyžadovat od všech státních příslušníků, kteří cestují do Spojeného království bez víza. Občané zemí Evropské unie včetně Slovinska nepotřebují k návštěvě Spojeného království vízum. S pasem se mohou volně pohybovat na území Spojeného království i mimo něj. Kromě zemí Evropské unie mají se Spojeným královstvím vízové dohody i další asijské země a země Blízkého východu a cestující musí před cestou získat bezvízový styk. V novém systému ETA nebudou země, které pro návštěvu Spojeného království potřebují vízum, potřebovat elektronické cestovní povolení, protože již vyplnily žádost.

Elektronické cestovní povolení bylo zavedeno s cílem odstranit mezery ve stávajícím hraničním a imigračním systému. Státní příslušníci jiných zemí, než je vízum, mají výslovné povolení ke krátkodobým pobytům ve Spojeném království. To znamená, že hraniční kontrola a orgány činné v trestním řízení mají minimum času na vyhodnocení rizik, která představují. Hraniční orgány rovněž potřebují pomoc při sledování počtu cestujících, kteří v určitou dobu vstupují na hranice Spojeného království a opouštějí je.

Vláda Spojeného království prostřednictvím zákona o občanství a hranicích zaplňuje mezeru v předběžném povolení k cestování pro návštěvníky, kteří cestují do Spojeného království ze zemí, které nemají vízum. Díky tomuto systému má Spojené království větší kontrolu nad hranicemi a úřady mohou zabránit vstupu hrozeb do Spojeného království. Díky předběžnému povolení k cestování mají dopravci a jednotlivci předem jistotu, že jim bude umožněn vstup na hranice Spojeného království. Kromě USA mají podobná cestovní povolení také Austrálie a Kanada, aby byla země bezpečná.

Jak získat ETA pro občany Slovinska ve Spojeném království

Občané ze zemí, které splňují kritéria pro udělení ETA, mohou získat cestovní povolení prostřednictvím online žádosti. Před podáním žádosti by měl cestující splnit základní požadavky pro úspěšnou registraci k vydání cestovního povolení. Mezi hlavní požadavky ETA na cestující patří:

– Slovinský pas: Slovinští občané potřebují k podání žádosti o elektronické cestovní povolení platný biometrický cestovní pas. Pas by měl být platný v rámci krátkodobého pobytu a měl by obsahovat aktuální digitální fotografii a biometrické údaje.
– Aktivní e-mailová adresa: K vyplnění žádosti potřebuje žadatel platnou e-mailovou adresu. E-mailová adresa by měla být aktivní, aby návštěvník mohl dostávat oznámení o průběhu žádosti a potvrzení o schválení ETA.
– Platební údaje: Cestující by měli poskytnout platné platební údaje pro zaplacení poplatků ETA. Žadatelé mohou přiložit kreditní nebo debetní kartu, která bude použita k úhradě poplatků. Bez zaplacení nebude cestovní povolení vyřízeno.

Systém ETA ve Spojeném království pro slovinské občany se stále vyvíjí, ale cestující ze Slovinska zde naleznou podrobnosti o postupu podávání žádostí. Formulář žádosti o povolení ETA ve Spojeném království obsahuje otázky, které se podobají otázkám u stávajících elektronických víz a online cestovních povolení dostupných v jiných zemích. Každý cestující musí vyplnit ETA ve Spojeném království bez ohledu na věk. Po spuštění elektronického cestovního povolení žadatelé poskytnou následující informace:

– Osobní údaje: V žádosti je třeba uvést celé jméno a příjmení žadatele. Vzhledem k tomu, že jméno a příjmení jsou povinné oddíly, žadatel bez příjmení nebo jména by měl do příslušných oddílů uvést LNU nebo FNU, aby uvedl neznámé příjmení nebo jméno. Vyžadují se také údaje o datu narození a pohlaví.
– Údaje o cestovním pasu: Slovinští státní příslušníci musí poskytnout údaje o svém pasu, včetně čísla pasu použitého pro cestu do Spojeného království a žádosti o ETA. Ve formuláři žádosti je třeba uvést datum vydání a datum ukončení platnosti pasu. Žadatelé s jinou státní příslušností by měli uvést a poskytnout podrobnosti o jiných pasech, včetně národních identifikačních čísel, dat vydání a platnosti.
– Kontaktní údaje: Slovinští občané by měli uvést své kontaktní údaje, včetně adresy bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy. Při podávání žádostí o děti by žadatelé měli uvést údaje o zákonném zástupci nebo rodiči.
– Údaje o zaměstnavateli: Žadatelé cestující za obchodními účely by měli uvést údaje o zaměstnavateli, včetně jeho názvu, fyzické adresy, e-mailové adresy a telefonního čísla.
– Otázky způsobilosti: Od slovinských občanů se očekává, že odpoví na otázky týkající se způsobilosti v souvislosti s předchozí imigrační historií. Měly by být zveřejněny veškeré údaje o předchozích zamítnutích žádostí o víza nebo hraniční kontroly. Uchazeči s trestní minulostí by měli také uvést podrobnosti, ať už se jednalo o menší nebo větší trestný čin. Žadatelé mohou očekávat, že budou odpovídat na otázky týkající se obvinění z držení, užívání a distribuce drog. Otázky v žádosti se týkají také aktivit, poplatků a členství v teroristických skupinách.
– Otázky týkající se zdraví: Slovinští občané budou muset zodpovědět otázky týkající se zdraví, včetně informací o očkování, imunizaci a stávajících infekcích.

Po podání žádosti mohou žadatelé podat žádost online a zaplatit požadovaný poplatek. Vyřízení trvá několik dní a žadatelé by si měli vše naplánovat tak, aby se vyhnuli zpoždění způsobenému pozdním schválením ETA pro slovinské občany ve Spojeném království.

Cestování do Spojeného království ze Slovinska s ETA UK

Slovinští občané mohou cestovat do Spojeného království po dobu šesti měsíců na základě schváleného elektronického cestovního povolení. To znamená, že mohou navštěvovat země na území Spojeného království bez jakýchkoli problémů s pohraničními orgány. Návštěvníci mohou navštívit Skotsko, Severní Irsko, Wales a Anglii za účelem turistiky a podnikání. Slovinci mohou využít ETA k cestě do Spojeného království za účelem jednání a podnikání, ale nemohou v zemi pracovat ani začít podnikat. Kromě cestování za účelem turistiky nebo návštěvy přátel a příbuzných mohou slovinští občané využít ETA pro cesty do Spojeného království za účelem lékařského ošetření nebo krátkodobého studia. Cestujícím ze Slovinska doporučujeme, aby si prošli stránku s nejčastějšími dotazy týkajícími se ETA ve Spojeném království, kde naleznou další informace.