ETA ve Spojeném království pro občany Vatikánu: Vše, co je třeba vědět

Vláda Spojeného království nedávno oznámila zavedení systému elektronického cestovního povolení (ETA), který představuje efektivní způsob cestování do země bez vízové povinnosti. Tento průvodce se zabývá požadavky a výhodami získání britského povolení ETA pro občany Vatikánu, a to od postupů při podávání žádostí o víza až po kritéria způsobilosti.

Jaká je ETA pro občany Vatikánu?

Britský systém ETA je bezvízový systém, který umožňuje návštěvníkům z 92 zemí včetně Vatikánu vstup do Spojeného království bez nutnosti žádat o vízum. Uchazeči se musí přihlásit online a v rámci přihlášky uvést své osobní údaje. Tyto informace jsou následně ověřeny ve vládních databázích, a pokud vše souhlasí, je elektronicky vygenerováno potvrzení ETA, které je spojeno s pasem žadatele.

Všichni návštěvníci s platným ETA musí při vstupu do země předložit při imigrační kontrole svůj cestovní pas, aby bylo možné jejich údaje porovnat s vládními databázemi. Tento proces umožňuje pohraničním úředníkům potvrdit, že žadatelé splňují všechny nezbytné požadavky pro vycestování a že nejsou považováni za vysoce rizikové nebo nezpůsobilé pro vstup z důvodu dříve nezveřejněných informací nebo trestní minulosti.

Jak dlouho platí ETA do Vatikánu?

ETA pro občany Vatikánu je platná po dobu šesti měsíců od data vydání. To znamená, že návštěvníci musí své cesty pečlivě naplánovat, aby plně využili čas, který je jim ve Spojeném království vyměřen. Cestující by například měli vzít v úvahu počet dní potřebných na aktivity související s účelem jejich cesty, jakož i případná zpoždění nebo zrušení, ke kterým může během cesty dojít.

Pokud návštěvníci z Vatikánu překročí šestiměsíční dobu platnosti, nebudou si moci prodloužit platnost svého povolení ETA na území Spojeného království, protože to není povoleno. Pokud se zjistí, že návštěvník překročil svůj limit, může mu hrozit vyhoštění a zákaz vstupu do Spojeného království na dobu neurčitou. V závislosti na tom, jak dlouho se v zemi zdržovali bez řádného povolení, jim může být uložena finanční pokuta nebo dokonce trestní stíhání. Navíc každý, kdo překročil dobu platnosti ETA, může mít v budoucnu při cestách do zahraničí potíže se získáním víza. Občané Vatikánu by si měli přesně spočítat, kolik času potřebují, aby plně využili své ETA a vyhnuli se nepříjemným následkům.

Jak ovlivní ETA ve Spojeném království občany Vatikánu?

Vatikánský pas je v současné době na 27. místě na světě od roku 2022 a umožňuje občanům relativně snadný vstup do 154 zemí. Jednou z těchto zemí je Spojené království, které v červenci 1988 zavedlo program bezvízového styku (VWP). Program bezvízového styku umožňuje občanům vybraných zemí vstup do Spojeného království bez víz. Hlavním požadavkem je, aby splňovali určitá kritéria a měli platný cestovní pas s cestovními doklady, jako jsou letenky nebo itineráře.

Hlavním cílem programu bezvízového styku je podpořit cestovní ruch a usnadnit lidem návštěvu Spojeného království. Ukazuje se však, že je stále obtížnější řídit a udržovat program bezvízového styku, aniž by byla ohrožena bezpečnost občanů Spojeného království. Britská vláda proto oznámila, že v roce 2024 plánuje zrušit program bezvízového styku a nahradit jej systémem ETA. Podle tohoto nového systému budou občané Vatikánu potřebovat platné povolení ETA, pokud budou chtít od roku 2024 vstoupit do Spojeného království.

Je třeba také upozornit, že pro občany Vatikánu, kteří chtějí cestovat do jiných zemí, mohou platit další omezení nebo požadavky. Před cestou do zahraničí je proto třeba provést pečlivý průzkum. Například občané Vatikánu, kteří plánují další cesty do zemí, jako jsou Spojené státy nebo Japonsko, musí před cestou požádat o příslušné vízum.

Kdo musí požádat o povolení ETA ve Spojeném království pro občany Vatikánu?

Obchodníci

Jedná se o osoby cestující z Vatikánu do Spojeného království za pracovními účely, jako jsou schůzky, konference a semináře, podepisování smluv, získávání nových obchodních příležitostí nebo školení. Obchodní cestující nesmí vykonávat žádnou formu placené práce. Patří sem práce na plný i částečný úvazek, stáže a jiné formy dočasného zaměstnání.

Pleasure

Osoby, které navštěvují Spojené království za účelem rekreace, mohou rovněž potřebovat povolení ETA. Ve Velké Británii se turisté mohou těšit na nejznámější památky, jako je Britské muzeum, hrad Windsor a Stonehenge. Některé doklady, například řidičský průkaz, mohou být nezbytné pro pohyb po Spojeném království, proto je důležité, aby si je návštěvníci vzali s sebou do cílové destinace.

Krátkodobé studie

Krátkodobé studium zahrnuje kurzy trvající maximálně 6 měsíců, jako jsou jazykové kurzy nebo výměnné programy na univerzitách. Žadatelé mohou potřebovat také další dokumenty v závislosti na průběhu studia, jako jsou například akademické výpisy nebo doklad o zápisu na uznávanou instituci.

Tranzit

Občané Vatikánu, kteří mají v úmyslu projíždět Spojeným královstvím na cestě do jiné destinace, mohou potřebovat ETA. Tranzitní ETA se vztahuje na cestující, kteří chtějí využít letiště v Británii, a to buď s mezipřistáním, nebo s přestupem, ale neopouštějí uvedenou oblast. Všimněte si, že systém ETA neovlivní stávající pravidla pro pozemní a letecký tranzit.

Požadavky na ETA ve Spojeném království

Aby mohli občané Vatikánu získat povolení ETA pro Spojené království, musí mít platný biometrický pas a plánovat pobyt ve Spojeném království kratší než 180 dní. Musí se jednat o obchodní, tranzitní, krátkodobé studijní, rekreační nebo lékařské návštěvy. Všichni žadatelé navíc nesmí v minulosti porušit imigrační politiku ani mít záznam v trestním rejstříku. Dále musí mít debetní nebo kreditní kartu, aby mohli zaplatit poplatek za žádost, a přístup k internetu, aby mohli vyplnit online žádost.

Proces podávání žádostí o ETA ve Spojeném království

Očekává se, že podání žádosti o povolení ETA ve Spojeném království bude zjednodušený online proces bez nutnosti vyplňovat papíry. Občané Vatikánu, kteří splňují podmínky pro získání žádosti, ji mohou vyplnit během několika minut. Doba zpracování se může lišit v závislosti na tom, jak rychle agenti obdrží formulář žádosti. Přesto je většina žádostí schválena během několika dní. V případě zamítnutí žádosti o ETA mohou občané Vatikánu požádat o vízum online a domluvit si pohovor na velvyslanectví nebo konzulátu Spojeného království ve své domovské zemi. Více informací o systému ETA najdete zde.

Kdo nemusí žádat o ETA?

Existuje několik skupin osob, které jsou osvobozeny od povinnosti žádat o povolení ETA ve Spojeném království. Patří mezi ně občané britských zámořských území, britské chráněné osoby, britští zámořští občané, držitelé irských pasů, držitelé britských pasů a britští zámořští občané. Každá z těchto skupin má vlastní soubor požadavků, které musí být splněny, aby mohla být považována za osvobozenou od ETA. Například občané britských zámořských území musí mít platný cestovní pas jednoho z území, která jsou součástí Spojeného království, jako je Gibraltar nebo Britské Panenské ostrovy.