ETA ve Spojeném království pro občany Lichtenštejnska: Kompletní průvodce

Pokud se chystáte navštívit Velkou Británii, budete se muset seznámit s novým britským systémem ETA od roku 2023. Tento nový systém vyžaduje, aby mnoho návštěvníků, včetně Lichtenštejnců, požádalo o povolení k návštěvě Spojeného království ve formě ETA. V tomto průvodci se dozvíte, jak tento systém funguje a jak požádat o ETA pro občany Lichtenštejnska.

Jaký je ETA ve Spojeném království pro občany Lichtenštejnska?

Nový systém ETA ve Spojeném království bude spuštěn v roce 2023 a plně zaveden do konce roku 2024. ETA, což je zkratka pro elektronické cestovní povolení, je systém povolení, které je nutné pro vstup do Spojeného království. Ti, kdo mají zkušenosti s cestováním do USA, vědí, že britský systém ETA bude podobný systému ESTA (Electronic System for Travel Authorization), který je vyžadován pro vstup do USA.

Britská ETA byla zavedena jako součást nového zákona o národnosti a hranicích. Tento nový zákon má posílit bezpečnost hranic Spojeného království, zlepšit kontrolu počtu přistěhovalců a digitalizovat hranice země pro bezkontaktní přístup. Pro návštěvníky z Lichtenštejnska to znamená, že žádost musí být vyplněna před příjezdem do Spojeného království.

Nová pravidla ETA se týkají celkem 92 zemí, včetně všech zemí EU s výjimkou Irské republiky a členských států EHP, jako je Lichtenštejnsko. Tyto země nepotřebují k cestě do Spojeného království vízum a mohou Spojené království navštívit až na 180 dní v rámci krátkodobých pobytů, například turistických nebo služebních cest.

Jak se nový systém ETA dotkne občanů Lichtenštejnska?

Nová pravidla ETA přidávají k procesu plánování návštěvy Spojeného království další krok. Lichtenštejnci již nemohou navštívit Spojené království bez povolení k pobytu pouhým příjezdem na hranice. Místo toho musí svůj pobyt předem naplánovat, a to tak, že před cestou vyplní a obdrží ETA. Bez ETA bude jednotlivci odepřen vstup do země. Cestování do Spojeného království je tak méně snadné než do celé EU a schengenského prostoru. Pro vstup do Spojeného království je nyní vedle ETA vyžadován také cestovní pas, zatímco do roku 2021 byl vyžadován pouze občanský průkaz.

Ačkoli je nyní nutné před příjezdem vyplnit ETA, Lichtenštejnci nemusí podávat žádost o vízum. Místo toho je ETA rychlý online formulář, který vyžaduje základní informace a údaje z pasu. Pro vydání ETA nejsou vyžadovány žádné fyzické dokumenty ani osobní návštěvy konzulátu. Osoby, které plánují delší pobyt ve Spojeném království nebo se chtějí oženit, usadit či nastoupit do zaměstnání, musí požádat o vízum.

Žádost o ETA pro občany Lichtenštejnska ve Spojeném království

Systém ETA se stále dokončuje, ale základní požadavky již byly oznámeny. Za prvé, byli oznámeni všichni očekávaní státní příslušníci, kteří mají nyní nárok na ETA. Patří sem přibližně 92 zemí, které jsou v současnosti bezvízové, včetně Lichtenštejnska. Pro ty, kteří připravují žádost, byl zveřejněn další seznam požadavků. Ty se mohou změnit, protože ETA bude v průběhu roku 2023 provádět zkoušky před úplným zavedením v roce 2024.

O ETA může Liechtensteiner požádat online prostřednictvím oficiálního portálu Spojeného království. Žádost je navržena tak, aby její vyplnění online netrvalo déle než 10 minut. Pro urychlení tohoto procesu by měl mít žadatel k dispozici následující podklady:

– Platný biometrický pas vydaný způsobilou zemí, například Lichtenštejnskem.
– Aktuální digitální fotografie pasového formátu.
– Osobní údaje, které zahrnují celé jméno (jména) žadatele, datum narození, povolání a kontaktní údaje.
– Účel a podrobnosti o cestě v rámci Spojeného království, např. data.
– Kreditní nebo debetní kartu k zaplacení poplatku za žádost o ETA.

Vyplněním formuláře se rovněž potvrzuje, že žadatel nemá žádnou trestní minulost, nedopustil se žádného imigračního přestupku a není členem (v minulosti ani v současnosti) zakázané skupiny nebo organizace. Tyto bezpečnostní otázky mohou ovlivnit výsledek ETA a uchazeči s trestní minulostí mohou být například požádáni, aby místo toho požádali o vízum.

Zpracování ETA pro občany Lichtenštejnska ve Spojeném království

ETA je navržena tak, aby netrvala déle než 10 minut. Doba zpracování však může trvat až 72 hodin. To znamená, že žadatelé musí mít před cestou dostatek času na podání žádosti a obdržení ETA. O potvrzení příjezdu bude žadatel informován e-mailem. Může dojít ke zpoždění a případnému zamítnutí žádosti, proti čemuž se lze odvolat. Tato doba vyřízení sice neumožňuje cestovat ve stejný den, ale lze o ni požádat odkudkoli mimo Spojené království, což umožňuje cestovat na poslední chvíli.

Bez ohledu na způsob vstupu do Spojeného království musí být na hranicích naskenován nebo předložen platný ETA. Od dopravců, jako jsou letecké společnosti, se bude očekávat, že budou kontrolovat své cestující, aby se ujistili, že mají platný ETA. Pokud cestující nepředloží ETA, může mu být odepřen nástup do letadla. Po příjezdu do Spojeného království se doklady ETA skenují na letištích u elektronických bran nebo se předkládají pracovníkům pohraniční kontroly v případě cestování námořním trajektem.

Cestování s britským ETA pro lichtenštejnské občany

ETA pro občany Lichtenštejnska bude platit pro cestování po celém Spojeném království a umožní jim cestovat po Anglii, Skotsku, Walesu a Severním Irsku bez jakýchkoli dalších formalit. To se týká i korunních závislých území, jako je ostrov Man, Jersey nebo Guernsey. Cestujícím z Lichtenštejnska doporučujeme prostudovat si často kladené dotazy k ETA ve Spojeném království, kde naleznou další informace.

Lichtenštejnci ve Spojeném království

Lichtenštejnci mají bezvízový styk s celým Spojeným královstvím a před cestou musí pouze požádat o ETA online. Velká Británie nabízí návštěvníkům z Lichtenštejnska řadu zajímavostí, včetně londýnského Toweru, katedrály svatého Pavla a Britského muzea, kde jsou vystaveny historické tisky z Lichtenštejnska. I přes malý počet obyvatel (38 254) Lichtenštejnci často cestují do Spojeného království za zábavou i obchodem a Lichtenštejnsko je jedním z prvních signatářů obchodních dohod se Spojeným královstvím po brexitu.