Velká Británie a EU se dohodly na spolupráci v boji proti nelegální migraci

| 28 února, 2024
Velká Británie a EU se dohodly na spolupráci v boji proti nelegální migraci

Britská vláda a agentura Frontex, Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž, se dohodly na pracovní dohodě o boji proti nelegální migraci.

Dne 23. února 2024 podepsali dohodu Hans Leijtens, výkonný ředitel agentury Frontex, a Phil Douglas, generální ředitel pohraničních sil Spojeného království (UK).

Akce se zúčastnil také ministr vnitra Spojeného království James Cleverly a komisařka Evropské unie (EU) pro vnitřní záležitosti Ylva Johanssonová.

V loňském roce překročilo kanál La Manche z Francie do Spojeného království přibližně 30 000 lidí. Je to o třetinu méně než 46 000 v roce 2022. BBC však uvedla, že celkový počet je stále druhý nejvyšší v historii.

V březnu 2023 podepsalo Spojené království dohodu s Francií o spolupráci při zastavení nelegálních vstupů přes Lamanšský průliv.

Spojené království a EU se zavázaly zlepšit bezpečnost hranic

Cleverly ve svém prohlášení uvedl, že organizovaná imigrační kriminalita je „globální výzvou, která vyžaduje společná řešení a ambice“.

„Naše přelomová pracovní dohoda mezi Spojeným královstvím a agenturou Frontex je dalším zásadním krokem v boji proti nelegální migraci, při ochraně našich hranic a při zastavování lodí,“ dodal.

Leijtens v tiskové zprávě uvedl, že tato dohoda je důkazem „společného úsilí o bezpečnější a spolehlivější Evropu“.

„Touto dohodou společně potvrzujeme náš závazek posílit bezpečnost a správu našich hranic,“ prohlásil.

Toto oznámení navazuje na dohodu z května 2023 mezi premiérem Spojeného království Rishim Sunakem a předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou o vytvoření nového pracovního ujednání mezi Spojeným královstvím a společností Frontex.

Spolupráce mezi Spojeným královstvím a agenturou Frontex bude zahájena co nejdříve

Cílem tohoto ujednání je posílit operativní reakci Spojeného království a EU na nelegální migraci a organizovanou trestnou činnost v oblasti přistěhovalectví.

Vytváří platformu pro koordinované akce mezi britskými pohraničními silami a agenturou Frontex EU v různých oblastech.

Jednou z oblastí je výměna informací a zpravodajských informací, situační povědomí a analýza rizik.

Patří sem migrační trendy, ostraha hranic, boj proti podvodům s doklady, návraty a správa hranic.

Další možností je školení, které má posílit schopnosti pohraničních agentur Spojeného království a EU a umožnit jim vzájemně využívat účinné strategie.

Součástí dohody je také spolupráce na příslušném výzkumu a vývoji nových technologií na ochranu hranic.

To zahrnuje využití britské technologie dronů a leteckého dohledu v boji proti nelegální migraci.

Spolupráce mezi Spojeným královstvím a EU se týká také provozních a technických oblastí. To zahrnuje vysílání lidských zdrojů na pozorování, koordinaci nebo poradní roli.

Obě strany také doufají, že se jejich spolupráce rozšíří v dlouhodobějším horizontu.

Posílení vnějších hranic schengenského prostoru EU

V únoru 2024 se Evropský parlament a Evropská komise dohodly na změně nového hraničního kodexu EU s cílem řešit nelegální migraci.

EU omezí a zkrátí provozní dobu hraničních přechodů, aby zabránila využívání migrantů jako nástroje konfliktu a destabilizace.

Zavedla také nové předávací protokoly pro zadržení nelegálních státních příslušníků třetích zemí a jejich navrácení do státu, odkud přicestovali.

EU rovněž zavede dvě významná zlepšení v oblasti bezpečnosti hranic: systém vstupu/výstupu (ESS) a Evropský systém pro cestovní informace a povolení(ETIAS).

Systém EES bude elektronicky zaznamenávat vstupy a výstupy namísto razítkování pasů při příjezdu na vnější hranici EU.

Podle systému EES musí držitelé krátkodobých víz a cestující bez vízové povinnosti na hranicích zaregistrovat biometrické údaje, jako jsou otisky prstů nebo skeny obličeje.

Bude také zaznamenávat odepření vstupu, což usnadní identifikaci osob bez povolení ke vstupu a osob, které překročily délku pobytu v schengenském prostoru.

Kromě toho systém EES odhalí osoby používající falešné totožnosti a pasy.

Na druhé straně je ETIAS novým elektronickým dokladem, který je vyžadován od cestujících bez vízové povinnosti při vstupu do schengenského prostoru.

Jeho cílem je zlepšit bezpečnost prostřednictvím předběžné kontroly cestujících a identifikace osob, které představují bezpečnostní hrozbu, ještě před jejich příjezdem.

Systém EES má být zaveden v říjnu 2024, zatímco systém ETIAS v polovině roku 2025.

Posílení hranic Spojeného království

V roce 2022 přijala vláda Spojeného království zákon o národních hranicích z roku 2022, jehož cílem je zlepšit bezpečnost hranic Spojeného království.

Cílem právních předpisů je plně digitalizovat hranice Spojeného království a zabránit nelegálnímu vstupu a ohrožení národní bezpečnosti dříve, než se dostanou do Spojeného království.

Digitalizace hranic Spojeného království zahrnuje nahrazení imigračního statusu elektronickými záznamy neboli eVisas a prosazování nového elektronického cestovního povolení (ETA).

Spojené království usiluje o to, aby do roku 2025 vznikla jedna digitální přistěhovalecká platforma, která bude řídit migraci a bránit lidem v nelegálním pobytu v zemi.

V současné době přechází všechny fyzické imigrační doklady, jako jsou biometrické pobytové karty a razítka a nálepky do pasu, na elektronické víza.

Na druhé straně systém ETA funguje podobně jako systém ETIAS. Nejedná se o vízum, ale o digitální cestovní povolení pro všechny cestující, kteří navštěvují Spojené království bez víza.

Kromě zvýšení bezpečnosti hranic ETA zjednodušuje cestování předem prověřených osob s nízkým rizikem.

V současné době mohou nový systém ETA ve Spojeném království využívat pouze návštěvníci z Bahrajnu, Kuvajtu, Ománu, Kataru, Saúdské Arábie, Spojených arabských emirátů (SAE) a Jordánska.

Vláda Spojeného království očekává, že do roku 2024 budou muset mít všichni cestující, kteří jsou osvobozeni od vízové povinnosti, před cestou do Spojeného království ETA.