EU mění zákony s cílem omezit kontroly na vnitřních hranicích

| 21 února, 2024
EU mění zákony s cílem omezit kontroly na vnitřních hranicích

Parlament Evropské unie (EU) a Evropská rada se dohodly na změně hraničního kodexu EU.

Cílem aktualizace je omezit kontroly na vnitřních hranicích EU v rámci schengenského prostoru a chránit jeho volný pohyb.

Usiluje také o posílení ochrany vnějších hranic během zdravotních krizí a proti nelegální migraci.

Belgická ministryně vnitra, institucionální reformy a demokratické obnovy Annelies Verlindenová ve svém prohlášení uvedla, že dohoda pouze posílí schengenský prostor EU.

„Bezproblémový pohyb přes naše vnitřní hranice a bezpečnost našich vnějších hranic jsou dva základní kameny schengenského prostoru,“ uvedla.

Obě strany se dohodly na předběžné dohodě dne 6. února 2024. Bude odeslána společnosti Coreper k potvrzení.

Coreper je zkratka pro Výbor stálých zástupců vlád členských států při Evropské unii.

Před zavedením nových pravidel musí Výbor stálých zástupců a Komise dohodu oficiálně přijmout.

Snížení kontrol na vnitřních hranicích EU

Dohoda ukládá „jasné a omezené lhůty pro kontroly na vnitřních hranicích“, uvedla zpravodajka Sylvie Guillaumeová, vyjednavačka Evropského parlamentu.

Stanovuje také kritéria, kterými se mají členské státy EU řídit při znovuzavedení kontrol na vnitřních hranicích.

Členské státy mohou znovu zavést kontroly na vnitřních hranicích, aby zabránily nepředvídatelným závažným hrozbám pro veřejný pořádek nebo vnitřní bezpečnost.

Mělo by se však provádět pouze v krajním případě.

Členské státy musí nejprve posoudit, zda je to nezbytné a zda lze stejných cílů dosáhnout alternativními opatřeními.

Mezi tato alternativní opatření patří zvýšená policejní spolupráce, sdílení zpravodajských informací a společné operace.

Dohoda rovněž stanoví, že v případě nepředvídatelných okolností by měly kontroly na vnitřních hranicích platit pouze po dobu jednoho měsíce, ale mohou trvat maximálně tři měsíce.

Přesto mohou kontroly na vnitřních hranicích zůstat v platnosti až šest měsíců a maximálně dva roky.

To bude povoleno pouze v případě předvídatelných hrozeb, které byly předem oznámeny Komisi, Parlamentu a ostatním členským státům.

Členské státy mohou rovněž provádět kontroly na vnitřních hranicích po dobu šesti měsíců po uplynutí dvou let.

Členské státy EU je mohou jednou ročně obnovit v rámci boje proti přetrvávajícím hrozbám pro národní bezpečnost.

Posílení ochrany vnějších hranic EU

Dohoda rovněž zavedla opatření a postupy pro členské státy EU v případě zdravotních krizí a budoucích pandemií.

Umožňuje EU schválit dočasná zdravotní omezení cestování na vnější hranici, včetně testování, karantény a sebeizolace.

Osoby s nárokem na volný pohyb v rámci EU, osoby s dlouhodobým pobytem a osoby požívající mezinárodní ochrany budou z omezení vstupu vyňaty.

Novela vychází z poznatků získaných během pandemie COVID-19. V té době mohla EU vydávat členským státům pouze doporučení, kterými se mohly, ale nemusely řídit.

Nový hraniční kodex rovněž zavádí opatření proti využívání migrantů jako nástroje disentu a destabilizace.

EU omezí hraniční přechody nebo zkrátí jejich provozní dobu.

Dohoda rovněž zavedla postupy předávání zadržených nelegálních státních příslušníků třetích zemí zpět do státu, ze kterého přicestovali.

Zatýkání nelegálních migrantů by však stále mělo probíhat v rámci dvoustranné dohody o spolupráci.

Spolupráce EU a Spojeného království v boji proti nelegálnímu přistěhovalectví

EU a Spojené království se chystají formalizovat novou dohodu o spolupráci v boji proti nelegální migraci.

Od svého odchodu z bloku v roce 2020 nemá Spojené království s EU uzavřenou dohodu o navracení.

Nová dohoda by zahrnovala sdílení informací o skupinách zapojených do nelegální migrace a spolupráci na technologiích pro prevenci obchodování s lidmi.

Rovněž by se snažila zabránit nelegální migraci, což je stejný cíl, jaký mají nové systémy digitálních cestovních povolení EU a Spojeného království.

Pro cestující ze zemí Perského zálivu, kteří navštíví Spojené království, je nyní k dispozici elektronická cestovní autorizace (ETA).

Britské povolení ETA bude brzy vyžadováno od všech cizinců, kteří cestují do Spojeného království. To se týká i občanů EU.

Na druhou stranu občané Spojeného království a státní příslušníci třetích zemí musí pro vstup do schengenského prostoru požádat o vydání systému ETIAS.

ETIAS je zkratka pro Evropský systém pro cestovní informace a povolení, který bude zaveden do poloviny roku 2025.