Představení ETA ve Spojeném království pro občany Barbadosu

Od roku 2024 se na všechny osoby, které plánují vycestovat do Spojeného království, bude vztahovat nový systém ETA. Žádost o ETA je třeba podat před cestou a systém platí univerzálně, což se týká i cestujících, kteří v současnosti splňují podmínky pro bezvízový styk. Zde uvádíme informace o tom, jak se ETA dotkne osob z Barbadosu, které chtějí navštívit Spojené království, a jak požádat o ETA pro občany Barbadosu.

Co je ETA ve Spojeném království?

Podobně jako v případě amerického systému ESTA a kanadského systému ETA bude i britský program elektronického cestovního povolení (ETA) plně zaveden do konce roku 2024, a to díky změnám ve vládním zákoně o občanství a hranicích Spojeného království. Podle této nové legislativy budou všechny hranice Spojeného království digitalizovány.

ETA bude sloužit jako digitální povolení, které návštěvníkům umožní vstup do všech čtyř zemí Spojeného království: Anglie, Skotska, Walesu a Severního Irska. V současné době je 92 zemí, které nevyžadují víza do Spojeného království. Seznam způsobilých osob pro ETA si můžete prohlédnout zde a je na něm uveden i Barbados.

ETA pro občany Spojeného království se vztahuje na všechny důvody cestování, včetně turistiky, návštěvy přátel nebo rodiny, služebních cest, studia a lékařského ošetření. ETA se vztahuje na všechny způsoby cestování a příjezdu do Spojeného království. Digitální systém bude zaveden ve všech vstupních přístavech – na letištích, v námořních přístavech i v přístavištích vlaků Eurostar.

Jak se nový systém dotkne občanů Barbadosu?

Před zavedením ETA nepotřebovali občané Barbadosu jako země Společenství národů, kteří splňují požadavky pro standardní návštěvníky, ke vstupu do Spojeného království vízum. Od roku 2024 bude bezvízový styk fakticky zrušen a občané Barbadosu budou muset požádat o ETA. Stejně jako v případě bezvízového styku se ETA pro občany Barbadosu uděluje na dobu šesti měsíců. Pro cesty delší než šest měsíců je nutné vízum podle stávajících požadavků.

Jaký je proces podávání žádostí o ETA?

Ačkoli informace o novém systému ETA ještě nebyly dokončeny, vláda zveřejnila různé informace a některé obecné pokyny. Cestující z Barbadosu se obávají především dvou oblastí, a to způsobilosti a procesu podávání žádostí.

Bylo potvrzeno, že Barbados je jednou ze způsobilých zemí a všichni návštěvníci z Barbadosu budou potřebovat ETA. Očekává se, že proces podávání žádostí o povolení ETA ve Spojeném království bude pro občany Barbadosu zcela digitální. To znamená, že všechny žádosti o ETA se podávají online. Neexistují žádné papírové alternativy. Doporučujeme, aby cestující měli před vyplněním formuláře k dispozici všechny informace a debetní nebo kreditní kartu k zaplacení poplatku.

Co je nutné pro vydání ETA ve Spojeném království?

Požadované informace budou zahrnovat následující:

– Platný biometrický pas vydaný jednou z 92 způsobilých zemí.
– Aktuální digitální pasová fotografie
– Osobní údaje
– Celá jména
– Datum narození
– Adresa bydliště
– Údaje o cestovním pasu
– Kontaktní číslo
– Země vydání
– Datum vydání
– Podrobnosti o zaměstnání
– Název zaměstnavatele
– Adresa zaměstnavatele
– Kontaktní údaje zaměstnavatele
– Podrobnosti o cestování
– Účel návštěvy
– Adresa při pobytu v zemi

Od žadatele se rovněž očekává, že sdělí určité informace o své minulosti. To zahrnuje odpovědi na otázky týkající se imigrační historie, záznamů v trestním rejstříku a příslušnosti k zakázaným skupinám nebo členství v nich. Tyto informace budou porovnány s vnitrostátními a mezinárodními databázemi, které používá vláda Spojeného království a pohraniční síly. Pokud je žadatel považován za hrozbu nebo bezpečnostní riziko pro Spojené království, bude mu ETA zamítnuta.

Jak se žádost zpracovává?

Po vyplnění formuláře musí žadatel zaplatit nevratný poplatek – přijímají se debetní i kreditní karty. Žádosti bez zaplacení nebudou zpracovány. Odhadovaná doba zpracování je 48 až 72 hodin.

Vzhledem k tomu, že ETA bude ze zákona nutností, měli by občané Barbadosu podat žádost o ETA ve Spojeném království včas, aby ji bylo možné vyřídit. Neexistuje žádná záruka, že ETA bude udělena, a pokud je žádost zamítnuta, může následovat odvolací řízení. Alternativně je možné požádat o vízum prostřednictvím mnohem delšího procesu.

Jak ovlivní ETA vstupní proces?

Když je ETA schválena, je udělena jako digitální povolení spojené s cestovním pasem. Podrobnosti o ETA budou uloženy v databázi pokročilých informací o cestujících. Dopravci budou i nadále zodpovědní za to, že jejich cestující budou mít před zahájením cesty platné povolení ke vstupu do Spojeného království.

Cestujícím, kteří se nemohou prokázat schváleným ETA, může být zabráněno v nástupu do letadla, lodi nebo vlaku. Po příjezdu do Spojeného království zkontrolují ETA pohraniční úředníci. Vstup může být přesto odepřen, pokud se úředníci domnívají, že cestující je podle britských zákonů nepřípustný.

Jaké je časové období, které ETA pokrývá?

Britský ETA je platný 180 dní od data vydání, pokud během tohoto šestiměsíčního období nevyprší platnost pasu, ke kterému je připojen. Nikdo nesmí zůstat na území po skončení platnosti pasu, i když má platný ETA. Stejně tak, pokud platnost ETA vyprší v průběhu návštěvy, je pro pokračování návštěvy vyžadováno nové ETA.

Pro prodloužení návštěvy po uplynutí doby platnosti ETA je nutné vízum. V závislosti na okolnostech se může stát, že se cestující bude muset vrátit do své domovské země, aby podal žádost o vízum. Během šesti měsíců není počet návštěv Spojeného království omezen a během pobytu ve Spojeném království má držitel ETA volný pohyb po všech čtyřech zemích. Více informací o procesu a ETA pro občany Barbadosu naleznete v sekci často kladených otázek.