Mobilní aplikace EES nemusí být „zázračným řešením“, jak zabránit zpožděním

| 2 dubna, 2024
Mobilní aplikace EES nemusí být "zázračným řešením", jak zabránit zpožděním

Podle jednoho z představitelů francouzské unie letišť nemusí být nová mobilní aplikace pro systém vstupu/výstupu Evropské unie (EU) příliš užitečná.

Systém EES je nový automatizovaný systém hraniční kontroly EU, který zaznamenává vstupy a výstupy v schengenském prostoru pomocí biometrických údajů.

Podle Nicolase Paulissena nahradí 6. listopadu 2024 ruční razítkování pasů na vnějších hranicích EU.

Paulissen, generální delegát L’Union des Aéroports Français (UAF) zastupující francouzská letiště, není ohledně mobilní aplikace EES optimistický.

Pro The Connexion uvedl, že v tuto chvíli „to nebude mít velký dopad na čekací doby, což je zklamání“.

Paulissen prozradil, že cestující s ním mohou dělat jen málo, protože neumí pořizovat fotografie ani zaznamenávat otisky prstů.

„Nemyslím si, že to bude zázračné řešení,“ řekl.

Uvedl, že letiště ve Švédsku, kde byly testy provedeny, „nebyla nadšena“.

Používání aplikace EES bude v členských státech EU dobrovolné.

Biometrická registrace před hraničním úředníkem je jedním z hlavních problémů a příčin zdržení na hranicích mezi Spojeným královstvím (UK) a EU.

To je problematické zejména u hraničních přechodů mezi Spojeným královstvím a EU. Francouzská pohraniční policie kontroluje pasy při odjezdu ze Spojeného království.

Podle právních předpisů EU musí cestující při prvním vstupu do schengenského prostoru zaregistrovat údaje o obličeji a otiscích prstů pro systém EES u pohraničníka.

Při dalších návštěvách mohou cestující používat otisky prstů nebo biometrické údaje obličeje k potvrzení svého oprávnění a k záznamu svého vstupu a výstupu.

Údaje cestujících zůstanou v systému EES po dobu tří let nebo do vypršení platnosti jejich pasu.

Při každé návštěvě schengenského prostoru bude údaje obnovovat a uchovávat po dobu dalších tří let.

Pokud příští návštěva EU proběhne po třech letech od první registrace v systému EES, musí své biometrické údaje znovu zaregistrovat u pohraničního úředníka.

Mobilní aplikace EU EES by měla umožnit biometrickou registraci předem a mimo hranice.

Mluvčí EU pro vnitřní věci Anitta Hipperová potvrdila, že se připravuje mobilní aplikace EES.

Uvedla, že mobilní aplikace EES „bude k dispozici pro země schengenského prostoru od zahájení provozu systému EES“.

Rozhodnutí každého členského státu EU používat aplikaci EES však bude dobrovolné.

„Neexistuje žádná zákonná povinnost ji využívat,“ řekl Hipper.

Pařížská letiště požádala EU o odklad spuštění systému EES

Paulissen uvedl, že UAF nevěděla, že francouzská vláda rozhodla o tom, zda bude aplikaci EES používat, či nikoli.

Prozradil však, že Unie vyjednávala s EU o dalším odkladu zavedení systému EES.

Vzhledem k olympijským hrám nebudou mít letiště ve Francii dostatek času na přípravu na zavedení systému EES.

Olympijské a paralympijské hry 2024 jsou ve Francii naplánovány na 26. července až 11. srpna a 28. srpna až 8. září 2024.

Vzhledem k očekávanému hustému provozu v souvislosti s hrami nemohly být v této době na pařížských letištích prováděny žádné stavební práce.

Francouzská letiště v hlavním městě tak možná nebudou schopna zřídit dostatečný počet kiosků EES pro efektivní sběr biometrických údajů.

A to i přesto, že EU požaduje, aby členské státy zavedly systémy do konce července.

Zpoždění EES, aby se zabránilo dlouhým frontám a čekacím dobám

Agentura eu-LISA původně stanovila zavedení systému EES na rok 2021, ale posléze jej odložila na květen 2022 a následně na září 2023.

Integrace složitého pohraničního systému s centrální databází se pro členské státy EU ukázala jako obtížná kvůli problémům s jejich stávající infrastrukturou.

Její zavedení bylo odloženo na říjen 2024, protože francouzští představitelé nechtěli, aby nový systém narušil cestování během olympijských her.

Členské státy musí do srpna 2024 potvrdit, že jsou připraveny na spuštění systému EES v listopadu 2024.

„Chceme to odložit na první čtvrtletí roku 2025,“ řekl Paulissen.

Dodala však, že „Evropská komise je pevně rozhodnuta“ zahájit ji později v tomto roce.

Thomas Juin, prezident UAF, řekl: „S čekací dobou to nevypadá dobře. Hrozí opravdu dlouhé fronty.“

Dodal také, že bez dalších policejních zdrojů by se zvýšilo riziko chaosu na hranicích.

Další skupiny žádají EU o odklad zavedení systému EES

Několik organizací navrhlo, aby se zavedení systému EES odložilo na rok 2025.

Úředníci z přístavu Dover a místní komunita varovali, že po zavedení systému EES by na hranicích mohlo dojít ke 14hodinovým zpožděním.

Ředitel provozu trajektů společnosti P&O požádal EU o odložení systému EES a navrhl, aby byla vytvořena aplikace, která je již ve vývoji.

Společnosti High Speed 1 (HS1) a Eurostar zdůraznily, že biometrická registrace při příjezdu na hranici by významně ovlivnila provoz.

Železniční společnosti uvedly, že by mohly omezit počet cestujících, aby se vyhnuly dlouhým frontám na hranicích.

Omezený prostor přístavu ztěžuje cestujícím vystupování z vozidel a registraci do systému EES.

V důsledku toho by dlouhé fronty na hranicích ovlivnily okolní oblasti, způsobily dopravní zácpy a narušily ekonomiku.

Podobně je tomu na nádraží St. Pancras v Londýně, kde je k dispozici omezený počet míst a kiosky EES pro efektivnější zpracování registrace a kontrol EES.